Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Teknisen lautakunnan kokoontuminen
2   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä olo
3   Viranhaltijoiden hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet
4   Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2019
5   Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus
6   Työohjelma vuodelle 2019
7   Teknisen toimen tilinpäätös 2018
8   Sisäisen valvonnan selonteko vuodelta 2018
9   Selvitys kiinteistöstrategian laadinnan kustannuksista
10   Sähkön myyntitarjoukset
11   Ilmoitusasiat
12   Kalettoman kanavan rakentaminen

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko Puheenjohtaja
Mäkitarkka Ahti Varapuheenjohtaja
Autio Seija Jäsen
Keto Reijo Jäsen
Murtoniemi-Rantakangas Raili Jäsen
Mustikkamaa Erkki Jäsen
Mäkelä Virve Jäsen
Ahola Maarit Kunnanhall. edust.
Övermark Anne Esittelijä
Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä