Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
15   Mobiilisovellutuksen esittely
16   Toimenpiteet valtustoaloitteiden johdosta
17   Valtionosuudet ja perusopetuksen kotikuntakorvaus vuodelle 2020
18   Järvi-Pohjanmaan perusturvalautakunnan jäsen ja II varapuheenjohtaja
19   Kunnanviraston sulkemisajat vuonna 2020
20   Talousarvion 2020 täytäntöönpano-ohjeet
21   Valtuutuksen antaminen Järvilakeuden kansalaisopiston lakimiehelle Kevan perimän eläkemenoperusteisen maksun oikeellisuuden selvittämiseksi
22   Lausunto/Hietojanlahden kunnostus, LSSAVI/12409/2019
23   Keskustaajaman yleiskaavan tarkistaminen Kyrönniemen alueella
24   Seurakunnan esitys kirkkoniemen asemakaavan tarkistamisesta
25   Maankäyttösopimuksen edellyttämän rakennusvelvoitteen täyttäminen Nykälänniemen Itärannan asemakaava-alueella
26   Yhdyskuntapäällikön virka
27   Kunnan kiinteistöjen vuokrat
28   Lainatarjoukset/lainan nostaminen
29   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuoppala Hannu puheenjohtaja
Ahola Maarit jäsen
Hernesniemi Jari jäsen
Juttuniemi Aku-Matti jäsen
Löytömäki Elina jäsen
Savola Jarkko jäsen,vpj
Viita-aho-Tohni Maria jäsen
Laasanen Juhani kv:n pj
Leväniemi Esko kv:n I vpj
Väkeväinen Ville kv:n II vpj
Alasara Sami kunnanjohtaja
Huhtala Päivi hallintojohtaja
Siukola Kimmo asiantuntija

Nähtävilläolo  
07.02.2020