Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
31   Teiden nimeäminen Hernesniemessä
32   Keskustaajaman osayleiskaavan tarkistus Kyrönniemen alueella
33   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko Puheenjohtaja
Mäkitarkka Ahti Varapuheenjohtaja
Autio Seija Jäsen
Murtoniemi-Rantakangas Raili Jäsen
Mäkelä Virve Jäsen
Ahola Maarit Kunnanhall. edust.
Övermark Anne Esittelijä
Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä