Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
39   Poikkeamislupahakemus 2/2020
40   Keskustan ja risteysalueiden yleisilmeen parantamisen suunnittelutarjoukset
41   Talousarvioehdotus vuodelle 2021
42   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Mäkitarkka Ahti Puheenjohtaja
Autio Seija Jäsen
Murtoniemi-Rantakangas Raili Jäsen
Mustikkamaa Erkki Jäsen
Mäkelä Virve Jäsen
Ahola Maarit Kunnanhall. edust.
Alasara Sami Kunnanjohtaja
Övermark Anne Esittelijä
Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä