Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
34   Nuorten puheenvuoro
35   Ryhtinuoret 2020
36   Kunnon Kuntalainen 2020
37   Kulttuuripalkinto 2020
38   Viranahltijapäätökset tiedoksianto
39   Tonttimarkkinointi
40   Vapaiden tilojen markkinointi
41   Kissconculting Oy:n tarjous viestinnästä ja markkinoinnista
42   Ilmoitusasia

Osallistuja Tehtävä
Ahola Maarit puheenjohtaja
Hernesniemi Leena jäsen
Kangastie Arvi jäsen
Ketola Minna jäsen
Kujala Tarja jäsen
Nyyssölä Jorma jäsen
Hernesniemi Jari kh:n edustaja
Alasara Sami kunnanjohtaja
Kuusela Anssi vapaa-aikasihteeri
Huhtala Päivi hallintojohtaja, sihteeri
Ahvenniemi Maria yritysneuvoja

Nähtävilläolo  
09.12.2020