Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Teknisen lautakunnan kokoontuminen
2   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä olo
3   Viranhaltijoiden hankinta- ja sopimuksentekovaltuudet
4   Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020
5   Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus
6   Työohjelma 2020
7   Keskustaajaman yleiskaavan tarkistaminen Kyrönniemen alueella
8   Nissintien urheilualueen asemakaavamuutos
9   Ilmoitusasiat
10   Seurakunnan esitys kirkkoniemen asemakaavan tarkistamisesta
11   Lausunto koskien maankäyttösopimuksen edellyttämän rakennusvelvoitteen täyttämistä Nykälänniemen Itärannan asemakaava-alueella
12   Lampakannevan puukauppa
13   Yhdyskuntapäällikön virka

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko Puheenjohtaja
Mäkitarkka Ahti Varapuheenjohtaja
Autio Seija Jäsen
Juttuniemi Aku-Matti Jäsen
Mustikkamaa Erkki Jäsen
Mäkelä Virve Jäsen
Ahola Maarit Kunnanhall. edust.
Övermark Anne Esittelijä
Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä