Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
1   Teollisuushallin rakentaminen
2   Kunnanvaltuuston päätösten toimeenpano
3   Maksumääräysten antajat, laskujen hyväksyjät ja laskujen asiatarkastajat
4   Vuoden 2021 toimitettavien kuntavaalien ennakkoäänestyspaikat ja vaalipäivän äänestyspaikat
5   Maanvuokrasopimuksen jatkaminen/Tirkkonen
6   Järvi-Pohjanmaan Yrityspalvelu Oy:n yhtiökokousedustajan valitseminen
7   Valtiovarainministeriön muutospäätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta vuodelle 2020
8   Valtiovarainministeriön päätös kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta ja veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvauksesta vuonna 2021
9   Valtiovarainministeriön päätös kuntien kotikuntakorvauksen perusosasta vuodelle 2021
10   Talousarvion 2021 täytäntöönpano-ohjeet
11   Kuntalaisaloite Rantakankaan koulun säilyttämiseksi
12   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Kuoppala Hannu puheenjohtaja
Ahola Maarit jäsen
Hernesniemi Jari jäsen
Juttuniemi Aku-Matti jäsen
Löytömäki Elina jäsen
Viita-aho-Tohni Maria jäsen
Laasanen Juhani kv:n pj
Leväniemi Esko kv:n I vpj
Alasara Sami kunnanjohtaja
Huhtala Päivi hallintojohtaja
Övermark Anne tekn.joht.

Nähtävilläolo  
22.01.2021