Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
2   Teknisen lautakunnan kokoontuminen
3   Pöytäkirjan tarkastaminen ja nähtävillä olo
4   Talousarvion käyttösuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021
5   Laskujen hyväksyminen ja asiatarkastus
6   Työohjelma 2021
7   Keskustan yleisilmeen parantamissuunnitelma
8   Keskustaajaman liikenneturvallisuuden parantaminen
9   Rakennuskiellon asettaminen kaavoituksen ajaksi
10   Sisäisen valvonnan selonteko
11   Ilmoitusasiat

Osallistuja Tehtävä
Savola Jarkko Puheenjohtaja
Mäkitarkka Ahti Varapuheenjohtaja
Autio Seija Jäsen
Murtoniemi-Rantakangas Raili Jäsen
Mustikkamaa Erkki Jäsen
Ahola Maarit Kunnanhall. edust.
Alasara Sami Kunnanjohtaja
Övermark Anne Esittelijä
Lantela Marita Pöytäkirjanpitäjä