Pykälä   Otsikko  Muutoksenhakuohje Pöytäkirja PDF-muodossa
9   Kilpailu sloganista
10   Kunnan vapaat toimitilat
11   Tienvarsimainokset
12   Elinvoimalautakunnan toiminta-avustusten jakaminen vuonna 2021
13   Nuortenpalvelujen kehittämiskysely - nuorten vuosi 2021
14   Liikuntahallin piirustukset ja kanava-alueen arboretum-suunnitelmat

Osallistuja Tehtävä
Ahola Maarit puheenjohtaja
Hernesniemi Leena jäsen
Kangastie Arvi jäsen
Ketola Minna jäsen
Kujala Tarja jäsen
Lehtola Arja jäsen
Nyyssölä Jorma jäsen
Hernesniemi Jari kh:n edustaja
Alasara Sami kunnanjohtaja
Kuusela Anssi vapaa-aikasihteeri
Huhtala Päivi hallintojohtaja, sihteeri
Ahvenniemi Maria JPYP

Nähtävilläolo  
30.03.2021